Razumijevanje propisa općine Jelsa


Razumijevanje propisa: Općina Jelsa

Prije nego što oslobodite svog unutarnjeg arhitekta, bitno je razumjeti lokalne građevinske propise. 

Gradite Svoju Viziju na Građevinskom Zemljištu:

U trenutku kada pronađete savršenu parcelu koju možete lakše pronaći uz naš vodić do nekretnine iz snova, imajte na umu da je gradnja uglavnom dozvoljena na 30% ukupne površine zemljišta. To znači da za parcelu od 600 kvadratnih metara možete izgraditi prizemlje od najviše 180 kvadratnih metara. Bitno je da parcela ima svoj pristupni put, bilo da je direktno povezan na javni put ili preko susjedne parcele, naravno uz odobrenje vlasnika susjedne parcele. u suprotnom ako nemate pristup javnom putu, nećete uspjeti dobiti građevinsku dozvolu. U slučaju da se parcela nalazi u konsolidiranim dijelovima naselja, pristupni put može biti i pješački te se u tim dijelovima naselja ne primjenjuju pravila o najmanjoj dopuštenoj izgrađenosti građevinske čestice.

Minimalna Površina Zemljišta:

Za kuće ili zgrade sa stanovima, Jelsa postavlja minimalni zahtjev građevinske parcele od 500 kvadratnih metara zemljišta. Izuzetak su područja Libora i Burkova, gdje je propisana minimalna površina građevinske parcele od minimalno 1000 kvadratnih matara zemljišta. Naravno postoje određeni izuzeci ovog pravila te se u nekim slučajevima, ako je građevinsko zemljište okruženo postojećim objektima ili cestama, može graditi i na manjoj parceli (25% manjoj) uz posebnu dozvolu Općine Jelsa. Pravila o veličini i obliku građevne čestice ne primjenjuju se u konsolidiranim dijelovima naselja.

Visina je Važna:

Općina Jelsa nudi fleksibilnost u visini zgrada. Prilikom gradnje možete izgraditi prizemlje s dodatnim katovima, dosežući maksimalnu visinu od 9 metara. Međutim, u šarmantnoj četvrti Vitarnja unutar Jelse, postoji posebno pravilo ograničenja visine zgrada na 7,5 metara koje morate imati na umu ukoliko gradite na tom području. Kada je u pitanju zemljište, ono se može podići najviše 1 metar omogućavajući postavljanje temelja novog objekta na višoj razini, čime se podiže i sama građevina. Dodatno, iznad ravnih krovova možete izgraditi krovnu terasu, dokle god je ta terasa sastavni dio stambenih jedinica koje se nalaze odmah ispod terase.

Izuzeci i Razmatranja:

Općina Jelsa ima specifične propise o udaljenosti zgrada od ceste i susjednih parcela. Zgrade moraju biti udaljene najmanje 4 metra od susjednih nekretnina i minimalno 5 metara od ceste no ako Vam Vaš susjed da posebnu dozvolu da gradite unutar 2 metra od njegove granice možete graditi i na manjoj udaljenosti od njegove parcele. U konsolidiranim dijelovima naselja, udaljenost građevine od susjedne parcele mora biti najmanje 2 metra te se objekt može graditi uz susjednu, odnosno prisloniti na nju, uz suglasnost susjeda. Vezano uz udaljenost građevine od ceste u konsolidiranim dijelovima naselja, građevina može biti na samoj liniji ulice, ako to ne krši posebne sigurnosne propise. Ako je susjedni objekt već izgrađen na samoj granici parcele, novi objekt se također može graditi na toj istoj granici i to bez suglasnosti susjeda. 

Kontinuirana Ažuriranja:

Imajte na umu da se građevinski propisi mogu mijenjati tijekom vremena. Dok MyHvar nastoji pružiti najtočnije informacije, preporučujemo Vam da se za najnovije detalje konzultirate s lokalnim vlastima ili kvalificiranim arhitektom.

 

 

Uskoro tema: Građevinski Propisi u Ostalim Općinama

Pratite nas za buduće članke koji će istraživati i prenositi građevinske propise u preostale tri općine na otoku Hvaru. Ući ćemo dublje u tematiku sličnosti propisa i istaknuti sve ključne razlike kako bismo vas opskrbili znanjem potrebnim za donošenje informiranih odluka.